Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje tento server http://www.umeleckekovanie.sk sú duševným vlastníctvom autora a nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez písomného súhlasu autora.

©Michal Ferianc 2010